Ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα

Ο Απόστολος Παύλος μετά από την επιτυχία του έργου του στη  Βέροια κατευθύνθηκε προς την Αθήνα. Όταν έφτασε στην αγορά, είδε έναν βωμό που έγραφε «Στον Άγνωστο Θεό». Έτσι, ο Απόστολος Παύλος αποφάσισε να μιλήσει στους Αθηναίους ώστε να καταλάβουν ποιός είναι ο αληθινός Θεός, την παρέμαπόστολος παύλος στη αθήναβασή του στην ανθρώπινη ιστορία και την Ανάστασή του. Το γεγονός αυτό ενόχλησε τους Αθηναίους και πίστευαν πως ήταν απίθανο να γίνει ανάσταση.

H ιεραποστολική δράση του Παύλου στην Αθήνα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ότι είναι επιτυχία. Το κήρυγμα περί της αναστάσεως των νεκρών φαίνεται να υπήρξε, η κύρια πέτρα του σκανδάλου για τους Αθηναίους φιλοσόφους. Γενικά οι Αθηναίοι αντιμετώπισαν τον Παύλο με σκεπτικισμό και με τη φράση “ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου”. Παρόλα αυτά ο συγγραφέας των Πράξεων παραθέτει ομιλία του Παύλου στην Πνύκα και αναφέρει δύο ονόματα, τον Διονύσιο Αρεοπαγίτη και τη Δάμαρι που πίστεψαν σε εκείνον. Έτσι ιδρύθηκε η πρώτη χριστιανική Εκκλησία.

Οι μαθητές:

Θεμελίνα Κ.,  Άγγελος Κ., Νικόλας Κ., Πόπη Λ., Γιάννης Ν., Γ1