ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Η «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ»: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


    Α.        ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ  ΣΥΝΟΔΟ

Η δράση Παύλου και Βαρνάβα έθεσε το πρόβλημα: : «Σχέση της Εκκλησίας με τον Ιουδαϊσμό»

Ø      Οι Ιουδαίοι – Χριστιανοί πίστευαν ότι: 1.        «Πρέπει να τηρείται ο Μωσαϊκός Νόμος»
2.      «Πρέπει να τηρείται ο θεσμός της ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ»
3.      «Χριστιανισμός = Βελτιωμένη εκδοχή Ιουδαϊσμού»
Αν επικρατούσε η άποψή τους,  θα καταντούσε η Εκκλησία μία κλειστή φυλετική ομάδα

Ø      Ο Παύλος και ο Βαρνάβας από την επαφή τους με «εθνικούς» διαπίστωσαν:
1.         Οι Ιουδαίοι – Χριστιανοί απέφευγαν τους πρώην ειδωλολάτρες
2.         Θεωρούσαν τους πρώην ειδωλολάτρες «ακάθαρτους»
3.         Πίεζαν τους πρώην «εθνικούς» να τελούν την «ΠΕΡΙΤΟΜΗ»
Έπρεπε λοιπόν να παρθεί μια απόφαση.   

Ø      Το 48 μ.Χ.  πήγαν στα Ιεροσόλυμα              α.         ο Παύλος και ο Βαρνάβας
β.         Μέλη της Εκκλησίας Αντιοχείας
Συγκροτήθηκε «ΣΥΝΟΔΟΣ» (επίσημη σύσκεψη) για να λυθεί το πρόβλημα     

….

Β.       Η «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ  ΣΥΝΟΔΟΣ»   (Πράξεις ιε,  6 – 11)

Ø      Συγκεντρώθηκαν στα Ιεροσόλυμα οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι

Μίλησαν :
1.Ο Πέτρος 2.Ο Παύλος και ο Βαρνάβας  3. ο Ιάκωβος ως Επίσκοπος Ιεροσολύμων àΟ Πέτρος συμφώνησε ότι και ο Θεός προσκαλεί και τους Εθνικούς
àΟ Παύλος και ο Βαρνάβας διηγήθηκαν πώς δέχτηκαν οι Εθνικοί το Ευαγγέλιο.
àΟ Ιάκωβος αναφέρθηκε στον Προφήτη Αμώς
(«Κάποτε όλα τα έθνη θα λατρεύσουν τον Κύριο….»)

Ø      Ο Ιάκωβος ως Πρόεδρος της Συνόδου είπε «τη γνώμη του»:
«1.       Οι εθνικοί – Χριστιανοί να μην υποχρεωθούν να τηρούν το Μωσαϊκό Νόμο»
«2.       Να σταλεί στην Αντιόχεια μια επιστολή με την Απόφαση της Συνόδου»

Γ.         Η  ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ      

Ø      Ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησε η Αποστολική Σύνοδος:
α.            Συμμετείχαν όλα τα μέλη της Εκκλησίας
β.            Αποφάσισαν όλοι μαζί
γ.                        Δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας των Συνόδων
δ.            Δεν έμειναν προσκολλημένοι σε Ιουδαϊκές αντιλήψεις
ε.                        Σημαντικό: «Αποφασίσαμε όλοι εμείς – οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα»  

Ø      Η Απόφαση της Συνόδου
α.            Η Εκκλησία άφησε κατά μέρος τους Ιουδαϊκούς θεσμούς
β.            Άνοιξε ο δρόμος για να γίνει ο Χριστιανισμός πανανθρώπινη πίστη.
γ.            Η Εκκλησία στηρίζεται στην ελευθερία
δ.            Όχι στη δουλική προσήλωση σε διατάξεις

Η πίστη ότι το Άγιο οδηγεί τις αποφάσεις των Συνόδων 
à  Παράδειγμα και για τη σημερινή εποχή .
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΕΛΙΔΑ 31)


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 1:          

 Κύρια Αιτία για τη σύγκληση της «Αποστολικής Συνόδου»:
Οι «Ιουδαιοχριστιανοί» ήθελαν à Να καταντήσουν το Χριστιανισμό   «βελτιωμένο Ιουδαϊσμό».
à Να τηρούνται οι διατάξεις του   «Μωσαϊκού Νόμου».
à Να τελούν οι Χριστιανοί την  «ΠΕΡΙΤΟΜΗ».

Αφορμή για τη σύγκληση της «Αποστολικής Συνόδου»:
Ο Παύλος και ο Βαρνάβας παρατήρησαν στην Αντιόχεια και σε Ελληνικές πόλεις
ότι ορισμένοι Ιουδαιοχριστιανοί
απέφευγαν τους «Εθνικούς – Χριστιανούς»

Σ’ αυτή την Ερώτηση μπορούμε να βρούμε επίσης στοιχεία:
για τη μισαλλοδοξία;            («μισώ τον συνάνθρωπό μου επειδή δεν συμφωνεί μαζί μου»)
για το «Συνοδικό Σύστημα»  στην Εκκλησία
για την μεγάλη διαφορά μεταξύ «παγκοσμιοποίησης» και «οικουμενικότητας»          


   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 2:    

     Ø      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ:
à Δημοκρατικός τρόπος λειτουργίας της Συνόδου
à Αποδέσμευση της Εκκλησίας από τον «Ανατολίτικο» τρόπο σκέψης.
à Η Εκκλησία δεν είναι μια Ιουδαϊκή Θρησκεία
à Συνεργασία των Πιστών και του Αγίου Πνεύματος στη λήψη αποφάσεων
      ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ»  ΣΗΜΕΡΑ
  à      Μπορούν να ρυθμιστούν άριστα οι σχέσεις των ανθρώπων σε μια «πολυπολιτισμική κοινωνία»
Ποια είναι η θέση ενός Χριστιανού στη σημερινή κοινωνία μας που δεν αποτελείται
μόνο από Χριστιανούς            ή  μόνο από Έλληνες  ή μόνο από ανθρώπους της Εκκλησίας

à    Το «Άνοιγμα της Εκκλησίας προς τους Εθνικούς» διδάσκει και εμάς σήμερα:
Το Άγιο Πνεύμα δεν επιβάλλει ποτέ και πουθενά την ομοιομορφία.
Το Άγιο Πνεύμα χαίρεται όταν τα μέλη της Εκκλησίας είναι ενωμένα.
Το Άγιο Πνεύμα ενώνει όλους τους ανθρώπους σε μια «συμφωνία»
(όπως στη μουσική για τη «συμφωνική ορχήστρα» χρειάζονται πολλά είδη μουσικών οργάνων
και πολλές «φωνές» έτσι και στην Εκκλησία υπάρχει «κοινωνία πολλών»)


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 3 :   

Επειδή η Εκκλησία είναι «μια οικουμενική κοινωνία» και μια  «Πανανθρώπινη Θρησκεία»  γι’ αυτό:
1.         βασίζεται στην «ελευθερία της ανθρώπινης βούλησης».
2.         δεν συμφωνεί η εκκλησία με την τυφλή «τήρηση τυπικών εντολών».
Τους δύο  πρώτους Χριστιανικούς Αιώνες οι ιδιότητες αυτές της Εκκλησίας ήταν σεβαστές.
Όμως από τον 4ο  αιώνα άρχισαν να δημιουργούνται προβλήματα:
1.         Η Εκκλησία από «κοινωνία αγάπης και διακονίας» έγινε «κρατική θρησκεία».
2.         Η Εκκλησία άρχισε να ασκεί «κρατική εξουσίαν»
3.         Ο «Επίσκοποι» από συντονιστής έγινε «Δεσπότης» (εξουσιαστής).
Τον κίνδυνο να χάσει η Εκκλησία τον προορισμό της τον απέφυγε :
à        Μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας (Τρεις Ιεράρχες, Αθανάσιος, Ειρηναίος, Αμβρόσιος)

à        «Ασκητές» που δίδαξαν με τη ζωή τους τις Πανανθρώπινες Αξίες        


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 4:    

Τα σοβαρά προβλήματα που εμφανίζονται κατά καιρούς,  η Εκκλησία τα λύνει με συζήτηση των μελών της
Για θέματα ενότητας των τοπικών εκκλησιών η Εκκλησία «συγκαλεί Συνόδους» (καλεί τα μέλη της για να βρουν μια κοινή γραμμή και μια κοινή πορεία).

à        Το 1993 ένα πρόβλημα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως λύθηκε με «Σύνοδο»
à        Το 1998 το   πρόβλημα της Βουλγαρίας (πριν την ένταξή της στην Ευρώπη) λύθηκε με «Σύνοδο»

Ποια θέματα άραγε θα πρέπει να απασχολήσουν μια «Πανορθόδοξο Σύνοδο»;

à        Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στις σύγχρονες προκλήσεις της «πολυπολιτισμικής κοινωνίας»
à        Ο «Πνευματικός Χαρακτήρας» της εκκλησίας – Να μην καταντήσει «κοσμικό ίδρυμα» 
à        Ο ρόλος της Εκκλησίας ως «οικουμενικής κοινωνίας» ενάντια στον κίνδυνο «Παγκοσμιοποίησης» 
à        Ο ρόλος του «Καλού Κληρικού» στη σύγχρονη κοινωνία
Ας προτείνουμε και άλλα θέματα που μπορούν να απασχολήσουν μια «Πανορθόδοξη Σύνοδο»

Ας εκφράσουμε γνώμη για την «Νέα Οικουμενική Σύνοδο» όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι και από τη Δυτική Εκκλησία

Μια τέτοια «Οικουμενική Σύνοδος» όλο συζητιέται όμως οι συζητήσεις προχωρούν  με δυσκολίες: