Ένα Βιογραφικό Σημείωμα … αλλιώτικο!!! Απόστολος Παύλος

Τα παιδιά που υπογράφουν την προσπάθεια εκπόνησαν ένα βιογραφικό σημείωμα για τον Απόστολο των Εθνών Παύλο στα πλαίσια του μαθήματος  της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, στην γ’ γυμνασίου. Το παρακάτω:

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑ :                                  Σαούλ

ΕΠΩΝΥΜΟ:                           Παύλος

ΦΥΛΗ:                                       Βενιαμίν

ΣΠΟΥΔΕΣ:                             Ελληνική Φιλοσοφία και Ιουδαϊκή νομολογία από τον Γαμαλιήλ

ΕΤΟΣ:                                        5-15μ.Χ.

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:      Ταρσός της Κιλικίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:                        Σκηνοποιός

ΣΠΟΥΔΕΣ :                    Ιουδαϊκή Νομολογία, Ελληνική Φιλοσοφία

ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ: 37μ.Χ.

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ:  Λίγο πριν την Δαμασκό

ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ: Το όραμα που είδε, τον Χριστό με θεϊκή λάμψη να τον ρωτά

γιατί τον καταδιώκει. Τον κάλεσε να γίνει ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΘΝΩΝ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ: Αλλάζει ζωή και πίστη και κηρύττει το μήνυμα της Νέας

πίστης στους ειδωλολάτρες

 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΥΛΟΓΙΑ. : 48μ.Χ.

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ;

α)  Η Εκκλησία καλεί τον Βαρνάβα και τον Παύλο να αναλάβουν έργο Ιεραποστολής

β) Δίνει την ευλογία της και την προσευχή της να επιτύχει το έργο τους

γ) Δίνει έγκυρες επιστολές με την έγκρισή της για όποιον θέλει να τις δει. (Τα ίδια ισχύουν και σήμερα)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ:     Να κηρύττει το λόγο του Θεού στους ειδωλολάτρες

ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΤΟΥ:       Βαρνάβας

ΔΡΑΣΗ: Α’ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ – ΤΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ: Κύπρος (Πάφος), Πέργη, Αντιόχεια, Λύστρα, Δέρβη.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:          Α)        πρώτα στους Ιουδαίους     Β)        μετά στους ειδωλολάτρες (εθνικούς)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ:

α) Το μήνυμα του ευαγγελίου εξαπλώνεται έξω από τα όρια του Ιουδαϊσμού

β) Η Εκκλησία αποκτά συνείδηση της οικουμενικότητάς της.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ:  ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ. ΠΟΥ; Ζωντανά, περιστασιακά κείμενα που απευθύνονται στις Εκκλησίες που ίδρυσε στην Έφεσο, Κολοσσές, Κορινθίους, Θεσσαλονικείς, Φιλιππησίους, Ρωμαίους, Γαλάτες.

ΑΙΤΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ: Επιλύει προβλήματα των Εκκλησιών που ίδρυσε και των μελών τους.

Τα παιδιά που το συμπλήρωσαν είναι : Σαββίνα Ερ., Αντωνία Κ., Μαρία Κ., Αγγελική Κ., Θεόφιλος Β., Νικηφόρος Αθ., Άγγελος Κ., Μιχάλης Κ., Θεμελίνα Κ., Γ1

βιογραφικό αποστόλου Παύλου

Μία παρουσίαση εννοιολογικού χάρτη με τη ζωή του αποστόλου Παύλου από τον Γιώργο Πεταλά, Γ4 (2012-13)

apostolos paulos

Και ένας εννοιολογικός χάρτης από τον Γ. Πεταλά : http://popplet.com/app/#/613995

zoh apostolou pavlou