Πρακτικές μίμησης της πρώτης Ιεροσολυμιτικής Εκκλησιαστικής Κοινότητας.Προτάσεις, απόψεις και … διαφωνίες με … tricider.com!

Προτάσεις, απόψεις και … διαφωνίες με … tricider.com!

Φανταστείτε μια σημερινή ενορία που θα ήθελε να ακολουθήσει, όσο πιο πιστά μπορεί το παράδειγμα της πρώτης χριστιανικής κοινότητας. Ποιες πρακτικές θα έπρεπε να ακολουθήσει, κατά τη γνώμη σας, αν λάβουμε υπόψη και το κείμενο του Ιωάννη Χρυσοστόμου; Συμπληρώστε κι εσείς αν συμφωνείτε με τις απόψεις που εκφράστηκαν και ψηφίστε αυτές που σας αρέσουν πιο πολύ!

http://www.tricider.com/brainstorming/3TAH0kJcDi7

ιεροσολυμιτική_κοινότητα_πρότυπο-ενορίες-άσκηση