Ιεροσόλυμα : πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων – Μια συζήτηση στο Voicethread!!!

https://voicethread.com/?#u4008816.b5005655.i25407373

ierosolyma-1hkoinothta

Ελάτε να συζητήσουμε ζωντανά!!!

6 thoughts on “Ιεροσόλυμα : πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων – Μια συζήτηση στο Voicethread!!!

  1. Θεόφιλος Β., Γ1 : “Αυτά που δίδασκε ο Χριστιανισμός, η αγάπη, η καλωσύνη, η κοινοκτημοσύνη, ήταν επαναστατικές ιδέες για εκείνη την εποχή. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει μέσα στο κείμενο, οι κλασικοί φιλόσοφοι θεωρούσαν ότι το έλεος και ο οίκτος είναι παθολογικά συναισθήματα, ατέλειες του χαρακτήρα που πρέπει να αποφεύγονται από όλα τα λογικά άτομα. Αντίθετα, ο Χριστιανισμός δίδαξε ότι το έλεος είναι μια από τις πρωταρχικές αρετές. Άλλη μια επαναστατική αρχή του Χριστιανισμού σύμφωνα με το κείμενο είναι ότι η χριστιανική αγάπη και φιλανθρωπία πρέπει να εκτείνονται πέρα από τα όρια της οικογένειας και της φυλής, σε όλους τους Χριστιανούς και όχι μόνο.

    Like