Ιεροσόλυμα : πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων – Μια συζήτηση στο Voicethread!!!

https://voicethread.com/?#u4008816.b5005655.i25407373

ierosolyma-1hkoinothta

Ελάτε να συζητήσουμε ζωντανά!!!

6 thoughts on “Ιεροσόλυμα : πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων – Μια συζήτηση στο Voicethread!!!

 1. Θεόφιλος Β., Γ1 : “Αυτά που δίδασκε ο Χριστιανισμός, η αγάπη, η καλωσύνη, η κοινοκτημοσύνη, ήταν επαναστατικές ιδέες για εκείνη την εποχή. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει μέσα στο κείμενο, οι κλασικοί φιλόσοφοι θεωρούσαν ότι το έλεος και ο οίκτος είναι παθολογικά συναισθήματα, ατέλειες του χαρακτήρα που πρέπει να αποφεύγονται από όλα τα λογικά άτομα. Αντίθετα, ο Χριστιανισμός δίδαξε ότι το έλεος είναι μια από τις πρωταρχικές αρετές. Άλλη μια επαναστατική αρχή του Χριστιανισμού σύμφωνα με το κείμενο είναι ότι η χριστιανική αγάπη και φιλανθρωπία πρέπει να εκτείνονται πέρα από τα όρια της οικογένειας και της φυλής, σε όλους τους Χριστιανούς και όχι μόνο.

  Like

 2. Μαρία Καμπ., – Σαββίνα Ερ., Γ1 : Το κείμενο απαντά στην ερώτηση του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου με το να μας δώσει να συνειδητοποιήσουμε ότι στην εποχή της πρώτης χριστιανικής κοινότητας το έλεος συνεπαγόταν την παροχή μη δεδουλευμένης βοήθειας ή ανακούφισης και ήταν αντίθετο προς την τότε αίσθηση της δικαιοσύνης. Ο φιλεύσπλαγχνος Θεός αγαπάει τους ανθρώπους και απαιτεί από τους πιστούς Του να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Η χριστιανική αγάπη και φιλανθρωπία πρέπει να εκτείνονται πέρα από τα όρια της οικογένειας και της φιλίας και πρέπει να επεκταθούν ακόμη και πέρα από τη χριστιανική κοινότητα.

  Like

 3. Άγγελος Κυρ., Γ1 : Η αγάπη ενός χριστιανού πρέπει να είναι πέρα από τα όρια της οικογένειας, της φυλής, ακόμα και πέρα από τη χριστιανική κοινότητα

  Like

 4. Μαρία Μυτ. Γ2 : Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας υπενθυμίζει συνέχεια στα έργα του ότι οι χριστιανοί πρέπει να είναι ενωμένοι, αγαπημένοι μεταξύ τους. Οι ενορίες πρέπει να ασκούν το έργο της φιλανθρωπίας και της αγάπης τους για τους ενορίτες τους που έχουν ανάγκη. Με τον έρανο αντιμετωπίζεται καλύτερα η φτώχεια, η αρρώστεια ακόμα και η μοναξιά των ανθρώπων. Τα νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία και κάθε είδους φιλανθρωπικά σωματεία χρειάζονται τη στήριξη των χριστιανών για να μπορέσουν να συντηρηθούν. Αν όλα αυτά τηρόντουσαν θα είμασταν σε πολύ καλύτερο δρόμο η κάθε πολιτεία και γενικότερα μετά ολόκληρη η χώρα.
  Το σημαντικότερο θέμα του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου είναι η αγάπη και η ελεημοσύνη.

  Like

 5. ΄Ελενα Μ., Γ2 : Σύμφωνα με το κείμενο στη σελίδα 20 οι κλασικοί φιλόσοφοι θεωρούσαν το έλεος και τον οίκτο συνασιθήματα που έπρεπε να αποφεύγονται από λογικά πρόσωπα. Ο Χριστιανισμός ωστόσο ενάντια σε αυτό το ηθικό εχθρικό κλίμα διακήρυξε ότι ο Θεός είναι φιλεύσπλαγχνος και απαιτεί από τους ανθρώπους να είναι ελεήμονες. Επειδή ο Θεός αγαπά τους ανθρώπους, το μόνο που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για να Τον ευχαριστήσουν είναι να αγαπούν ο ένας τον άλλο. Πιο επαναστατική είναι η αρχή ότι η χριστιανική αγάπη και φιλανθρωπία πρέπει να εκτείνονται πέρα από τα όρια της οικογένειας και της φυλής, σε όλους εκείνους που αναγνωρί