Πεντηκοστή 2014 : Ποια είδη ελευθερίας μας περιγράφει το κείμενο της σελ. 17 ότι δίνει το Άγιο Πνεύμα;

Μια έρευνα των μαθητών και μαθητριών της Γ’ Γυμνασίου για τις μορφές ελευθερίας που προσφέρει το Άγιο Πνεύμα με τον ερχομό του στην ανθρώπινη Ιστορία μέ την Πεντηκοστή σε ένα διαδικτυακό πίνακα padlet. Απολαύστε τον και προβληματιστείτε μαζί μας. Μπορείτε να γράψετε κι εσείς τα δικά σας σχόλια.

http://padlet.com/maria_themelis/pentikosti-er17

https://d1vx483k16dx5e.cloudfront.net/v2/render/viewport_1000x1000,timeout_90,delay_5,format_png/http%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fmaria_themelis%2Fpentikosti-er17%3Flocale_redirect%3Dno%26token%3DQkFoN0NFa2lCMmxrQmpvR1JWUnBBM2MrbEVraUNuSnBaMmgwQmpzQVZHa0dTU0lNWlhod2FYSmxjd1k3QUZSVk9pQkJZM1JwZG1WVGRYQndiM0owT2pwVWFXMWxWMmwwYUZwdmJtVmJDRWwxT2dsVWFXMWxEWFdqSE1BbXpCRkdDRG9OYm1GdWIxOXVkVzFwQXBzQk9nMXVZVzV2WDJSbGJta0dPZzF6ZFdKdGFXTnlieUlIUVJCSklnaFZWRU1HT3dCVVFBdz0tLThiNDY0NmMxNzFhMWI5Y2UwMTE5ZWNkMjc2YTM5NDMzMmZkYzQ3NGQ-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo