Πεντηκοστή 2014 : Ποια είδη ελευθερίας μας περιγράφει το κείμενο της σελ. 17 ότι δίνει το Άγιο Πνεύμα;

Μια έρευνα των μαθητών και μαθητριών της Γ’ Γυμνασίου για τις μορφές ελευθερίας που προσφέρει το Άγιο Πνεύμα με τον ερχομό του στην ανθρώπινη Ιστορία μέ την Πεντηκοστή σε ένα διαδικτυακό πίνακα padlet. Απολαύστε τον και προβληματιστείτε μαζί μας. Μπορείτε να γράψετε κι εσείς τα δικά σας σχόλια.

http://padlet.com/maria_themelis/pentikosti-er17

https://d1vx483k16dx5e.cloudfront.net/v2/render/viewport_1000x1000,timeout_90,delay_5,format_png/http%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fmaria_themelis%2Fpentikosti-er17%3Flocale_redirect%3Dno%26token%3DQkFoN0NFa2lCMmxrQmpvR1JWUnBBM2MrbEVraUNuSnBaMmgwQmpzQVZHa0dTU0lNWlhod2FYSmxjd1k3QUZSVk9pQkJZM1JwZG1WVGRYQndiM0owT2pwVWFXMWxWMmwwYUZwdmJtVmJDRWwxT2dsVWFXMWxEWFdqSE1BbXpCRkdDRG9OYm1GdWIxOXVkVzFwQXBzQk9nMXVZVzV2WDJSbGJta0dPZzF6ZFdKdGFXTnlieUlIUVJCSklnaFZWRU1HT3dCVVFBdz0tLThiNDY0NmMxNzFhMWI5Y2UwMTE5ZWNkMjc2YTM5NDMzMmZkYzQ3NGQ-

Leave a Reply