Πεντηκοστή, εργασία σελ. 17 : Ποια είδη ελευθερίας περιγράφει το κείμενο ότι δίνει το Άγιο Πνεύμα;

http://padlet.com/wall/ukswq6x13t

pentikosti-askisi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s