Ομοιότητες και διαφορές (ενότητα και ποικιλία) στις ορθόδοξες εικόνες της Πεντηκοστής

http://popplet.com/app/#/1331476

από τον Ζαχαρία Πίκο, Γ3

pentikosti-askisi-pikos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: