ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ: ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

  1. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3328,13417/extras/html/kef1_en3_eisagogiki_parousiasi_popup.htm  παρουσίαση του μαθήματος
  2. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3328,13417/extras/html/kef1_en3_penthkosth_popup.htm  παρουσίαση εικόνων Πεντηκοστής
  3. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3328,13417/extras/html/kef1_en3_Eulogitos_ei_Xriste_popup.htm   βυζαντινή μουσική απολυτίκιο Πεντηκοστής
  4. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3328,13417/extras/html/kef1_en3_penthkosth_xartis_popup.htm  χάρτης εποχής
  5. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3328,13417/extras/html/kef1_en3_cross_penthkosth_popup.htm   Σταυρόλεξο
  6. Εννοιολογικός χάρτης μαθήματος : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3328,13417/extras/html/kef1_en3_mindmap_popup.htm
  7. Ερωτηματολόγιο-κουΐζ : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3328,13417/extras/Html/kef1_en3_quiz_popup.htm
  8. http://users.sch.gr/geioanni/sel-ekpaideusi/sxolikes_ergasies/TRITH-GYMNASIOY-THRHSKEYTIKA/sel_1=1-15/3.htm
  9. Άσκηση : Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο στο τέλος του μαθήματος σελ. 17 και γράψτε τι σημαίνει προσωπικά για σας το κείμενο αυτό. Συναισθήματα, σκέψεις, προβληματισμοί σας σχετικά με το περιεχόμενό του.

http://linoit.com/users/mariapanou/canvases/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-1

10. Παρουσίαση-παιχνίδι : http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx#/Play/?deckid=433231

πεντηκοστή-λίνοιτΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


    Α.        ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ   (Πράξεις β, 1-13)

Την ημέρα που οι Εβραίοι γιόρταζαν την Εορτή της Πεντηκοστής:

Ø      Δέκα ημέρες μετά την «Ανάληψη του Χριστού»

Ø      «Επιφοίτησις του Αγίου Πνεύματος»

Ø      Οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι «στο Υπερώο»

Ø      Ακούστηκε μια δυνατή βοή

Ø      «γλώσσες φωτιάς» κάθισαν στο κεφάλι καθ’ ενός από τους μαθητές

Άρχισαν να μιλούν «διαφορετικές γλώσσες»

Β.       Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ø      Προφητεία του Ιωήλ:      «… Στις έσχατες ημέρες
θα χαρίσω το Πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο.
Οι γιοι σας και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια»

Ø      Ο Χριστός Αναστήθηκε Οι ίδιοι οι μαθητές ήταν μάρτυρες της Ανάστασής του.

Ø      Για τη σωτηρία μας πρέπει να «μετανοήσουμε» και να «βαπτιστούμε»

Ø      Ίδρυση της Εκκλησίας: «Σώμα Χριστού»

Γ.         ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
α.         
Ξεπεράστηκε η «Σύγχυση των Γλωσσών» του Πύργου της Βαβέλ
β.         Ενότητα – Ετερότητα (Όλες οι Φυλές των ανθρώπων είναι αδέλφια)
γ.         
Οι φοβισμένοι ψαράδες έγιναν κήρυκες του Ευαγγελίου
δ.         Το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί να γνωρίσουμε την Αλήθεια.
ε.         Ελεύθεροι από τα δεσμά του θανάτου
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ  

 ΕΡΓΑΣΙΑ (ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ)

Στην  Καινή Διαθήκη είναι γνωστές οι «Ενέργειες» του Αγίου Πνεύματος.
Ο ίδιος ο Χριστός λέει: 
 «Πνεύμα ο Θεός. Όσοι τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με πνευματικό τρόπο». Παρομοιάζει το Θεό με πνοή του αέρα που ενώ δεν τον βλέπουμε όμως καταλαβαίνουμε την παρουσία του.

Ο Απ. Παύλος τονίζει: «Σωζόμαστε δι ύδατος και πνεύματος» (το βάπτισμα δίνει στο χριστιανό τα δώρα του Αγίου Πνεύματος).

Οι Πατέρες για να κτυπήσουν την περσική λατρεία της φωτιάς, τονίζουν την Πεντηκοστή όπου το Άγιο Πνεύμα σαν φλόγες πυρός  «κάλεσε όλα τα έθνη σε ενότητα».

Έτσι, στη λατρεία του Αγίου Πνεύματος ενσωματώνονται οι  διδασκαλίες των  «Φυσικών Φιλοσόφων».

Στον εσπερινό της Πεντηκοστής σε έναν ύμνο μελοποιήθηκαν τα λόγια του Ηρακλείτου:  «Το Πνεύμα το Άγιον ήν μεν αεί και έστι και έσται ούτε αρξ΄΄αμενον ούτε παυσόμενον….» 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΕΛΙΔΑ 14)


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 1:          

Την ημέρα της Πεντηκοστής  όλη η Ευρώπη την τιμά :
α.         Το Άγιο Πνεύμα «φωτίζει και εμπνέει» à    Είναι το «Πνεύμα της Αληθείας».
β.         Ο άνθρωπος απαλλάχτηκε από το φόβο του θανάτου.
γ.         Καινούργιο ξεκίνημα της ανθρωπότητας με αισιοδοξία για το μέλλον.

Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός  είναι Ελληνορωμαϊκός και Χριστιανικός .
Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να ξεχάσουν όσα τους χωρίζουν και να προχωρήσουν ενωμένοι.
Η ημέρα της Πεντηκοστής θεωρείται σύμβολο συμφιλίωσης και συναδέλφωσης.


   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 2:    

Στις Πράξεις των Αποστόλων (κεφάλαιο β στίχοι 14 – 34) ο Ευαγγελιστής Λουκάς παραθέτει την ομιλία του Αποστόλου Πέτρου προς το συγκεντρωμένο πλήθος.:

Ø      Πράξεις β, 14-21:       Ο Πέτρος εξηγεί ότι η ικανότητα των μαθητών να μιλούν σε διαφορετικά έθνη για
το Χριστό, οφείλεται στα Χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

Ø      Πράξεις β, 22-28:       Ο Πέτρος ομιλεί για το Χριστό [διδασκαλία του Χριστού -Σταύρωση-Ανάσταση].                                                  Στους Εβραίους υπενθυμίζει προφητείες που μιλούν για όλα αυτά.

Ø      Πράξεις β, 29-36:       Απευθυνόμενος ο Πέτρος κυρίως προς τους λαούς της Μεσογείου επιμένει να
τονίζουν την Ανάσταση του Χριστού.(αφού οι Μεσογειακοί Λαοί μπορούσαν να
καταλάβουν το κήρυγμά του).

Το κήρυγμα του Πέτρου έχει  «οικουμενικό» χαρακτήρα.    Γι αυτό δεν μένει μόνο στις «Προφητείες» της Παλαιάς Διαθήκης. Θυμίζει στους Ρωμαίους, Έλληνες, Σύρους και Θράκες ακροατές του ότι την ημέρα αυτή όλοι την περίμεναν σαν μέρα λύτρωσης του κόσμου από τη μιζέρια, τα μίση και κυρίως το φόβο του θανάτου.
Αν τον άκουγαν μόνο Εβραίοι δεν θα καταλάβαιναν τίποτε για την «ανάσταση» ή για τον «Θεό που αγαπά όλους τους ανθρώπους»