ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ: ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

  1. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3328,13417/extras/html/kef1_en3_eisagogiki_parousiasi_popup.htm  παρουσίαση του μαθήματος
  2. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3328,13417/extras/html/kef1_en3_penthkosth_popup.htm  παρουσίαση εικόνων Πεντηκοστής
  3. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3328,13417/extras/html/kef1_en3_Eulogitos_ei_Xriste_popup.htm   βυζαντινή μουσική απολυτίκιο Πεντηκοστής
  4. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3328,13417/extras/html/kef1_en3_penthkosth_xartis_popup.htm  χάρτης εποχής
  5. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3328,13417/extras/html/kef1_en3_cross_penthkosth_popup.htm   Σταυρόλεξο
  6. Εννοιολογικός χάρτης μαθήματος : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3328,13417/extras/html/kef1_en3_mindmap_popup.htm
  7. Ερωτηματολόγιο-κουΐζ : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C117/510/3328,13417/extras/Html/kef1_en3_quiz_popup.htm
  8. http://users.sch.gr/geioanni/sel-ekpaideusi/sxolikes_ergasies/TRITH-GYMNASIOY-THRHSKEYTIKA/sel_1=1-15/3.htm
  9. Άσκηση : Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο στο τέλος του μαθήματος σελ. 17 και γράψτε τι σημαίνει προσωπικά για σας το κείμενο αυτό. Συναισθήματα, σκέψεις, προβληματισμοί σας σχετικά με το περιεχόμενό του.

http://linoit.com/users/mariapanou/canvases/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-1

10. Παρουσίαση-παιχνίδι : http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx#/Play/?deckid=433231

πεντηκοστή-λίνοιτΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


    Α.        ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ   (Πράξεις β, 1-13)

Την ημέρα που οι Εβραίοι γιόρταζαν την Εορτή της Πεντηκοστής:

Ø      Δέκα ημέρες μετά την «Ανάληψη του Χριστού»

Ø      «Επιφοίτησις του Αγίου Πνεύματος»

Ø      Οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι «στο Υπερώο»

Ø      Ακούστηκε μια δυνατή βοή

Ø      «γλώσσες φωτιάς» κάθισαν στο κεφάλι καθ’ ενός από τους μαθητές

Άρχισαν να μιλούν «διαφορετικές γλώσσες»

Β.       Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ø      Προφητεία του Ιωήλ:      «… Στις έσχατες ημέρες
θα χαρίσω το Πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο.
Οι γιοι σας και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια»

Ø      Ο Χριστός Αναστήθηκε Οι ίδιοι οι μαθητές ήταν μάρτυρες της Ανάστασής του.

Ø      Για τη σωτηρία μας πρέπει να «μετανοήσουμε» και να «βαπτιστούμε»

Ø      Ίδρυση της Εκκλησίας: «Σώμα Χριστού»

Γ.         ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
α.         
Ξεπεράστηκε η «Σύγχυση των Γλωσσών» του Πύργου της Βαβέλ
β.         Ενότητα – Ετερότητα (Όλες οι Φυλές των ανθρώπων είναι αδέλφια)
γ.         
Οι φοβισμένοι ψαράδες έγιναν κήρυκες του Ευαγγελίου
δ.         Το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί να γνωρίσουμε την Αλήθεια.
ε.         Ελεύθεροι από τα δεσμά του θανάτου
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ  

 ΕΡΓΑΣΙΑ (ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ)

Στην  Καινή Διαθήκη είναι γνωστές οι «Ενέργειες» του Αγίου Πνεύματος.
Ο ίδιος ο Χριστός λέει: 
 «Πνεύμα ο Θεός. Όσοι τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με πνευματικό τρόπο». Παρομοιάζει το Θεό με πνοή του αέρα που ενώ δεν τον βλέπουμε όμως καταλαβαίνουμε την παρουσία του.

Ο Απ. Παύλος τονίζει: «Σωζόμαστε δι ύδατος και πνεύματος» (το βάπτισμα δίνει στο χριστιανό τα δώρα του Αγίου Πνεύματος).

Οι Πατέρες για να κτυπήσουν την περσική λατρεία της φωτιάς, τονίζουν την Πεντηκοστή όπου το Άγιο Πνεύμα σαν φλόγες πυρός  «κάλεσε όλα τα έθνη σε ενότητα».

Έτσι, στη λατρεία του Αγίου Πνεύματος ενσωματώνονται οι  διδασκαλίες των  «Φυσικών Φιλοσόφων».

Στον εσπερινό της Πεντηκοστής σε έναν ύμνο μελοποιήθηκαν τα λόγια του Ηρακλείτου:  «Το Πνεύμα το Άγιον ήν μεν αεί και έστι και έσται ούτε αρξ΄΄αμενον ούτε παυσόμενον….» 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΕΛΙΔΑ 14)


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 1:          

Την ημέρα της Πεντηκοστής  όλη η Ευρώπη την τιμά :
α.         Το Άγιο Πνεύμα «φωτίζει και εμπνέει» à    Είναι το «Πνεύμα της Αληθείας».
β.         Ο άνθρωπος απαλλάχτηκε από το φόβο του θανάτου.
γ.         Καινούργιο ξεκίνημα της ανθρωπότητας με αισιοδοξία για το μέλλον.

Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός  είναι Ελληνορωμαϊκός και Χριστιανικός .
Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να ξεχάσουν όσα τους χωρίζουν και να προχωρήσουν ενωμένοι.
Η ημέρα της Πεντηκοστής θεωρείται σύμβολο συμφιλίωσης και συναδέλφωσης.


   ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 2:    

Στις Πράξεις των Αποστόλων (κεφάλαιο β στίχοι 14 – 34) ο Ευαγγελιστής Λουκάς παραθέτει την ομιλία του Αποστόλου Πέτρου προς το συγκεντρωμένο πλήθος.:

Ø      Πράξεις β, 14-21:       Ο Πέτρος εξηγεί ότι η ικανότητα των μαθητών να μιλούν σε διαφορετικά έθνη για
το Χριστό, οφείλεται στα Χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

Ø      Πράξεις β, 22-28:       Ο Πέτρος ομιλεί για το Χριστό [διδασκαλία του Χριστού -Σταύρωση-Ανάσταση].                                                  Στους Εβραίους υπενθυμίζει προφητείες που μιλούν για όλα αυτά.

Ø      Πράξεις β, 29-36:       Απευθυνόμενος ο Πέτρος κυρίως προς τους λαούς της Μεσογείου επιμένει να
τονίζουν την Ανάσταση του Χριστού.(αφού οι Μεσογειακοί Λαοί μπορούσαν να
καταλάβουν το κήρυγμά του).

Το κήρυγμα του Πέτρου έχει  «οικουμενικό» χαρακτήρα.    Γι αυτό δεν μένει μόνο στις «Προφητείες» της Παλαιάς Διαθήκης. Θυμίζει στους Ρωμαίους, Έλληνες, Σύρους και Θράκες ακροατές του ότι την ημέρα αυτή όλοι την περίμεναν σαν μέρα λύτρωσης του κόσμου από τη μιζέρια, τα μίση και κυρίως το φόβο του θανάτου.
Αν τον άκουγαν μόνο Εβραίοι δεν θα καταλάβαιναν τίποτε για την «ανάσταση» ή για τον «Θεό που αγαπά όλους τους ανθρώπους» 
Όσοι Εβραίοι κατάλαβαν το κήρυγμα του Πέτρου και έγιναν Χριστιανοί προέρχονταν από τους «ελληνιστές» δηλαδή αυτούς που είχαν επηρεαστεί από την Ελληνική Φιλοσοφία.  


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 3:

Την ημέρα της Πεντηκοστής έγινε ένα «θαύμα» :
1.         Έμαθαν οι άνθρωποι να «καταλαβαίνουν τον διπλανό τους».
2.         Άνθρωποι από διαφορετικές φυλές ανακάλυψαν ότι όλοι είμαστε αδέλφια.
3.         Η «ενότητα» που δίδαξε το Άγιο Πνεύμα ήταν αφορμή, να μιλάμε σήμερα για

                         «πολυπολιτισμικότητα», για «οικουμενικότητα» και για «συναδέλφωση λαών»

Εμείς οι Ευρωπαίοι τιμούμε την ημέρα της Πεντηκοστής.  Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες η ημέρα εορτάζεται με επισημότητα.
à        Αν οι πίνακες του Γκόγια                  μας προκαλούν τρόμο για το μέλλον
à        Αν η «Γκουέρνικα» του Πικάσο       μας προκαλεί φρίκη για τις συνέπειες των πολέμων  
à        Όμως η Ημέρα της Πεντηκοστής  μας προσκαλεί σε καινούργιο ξεκίνημα:
α.         
«Όταν έλειψε η «γλώσσα της Αγάπης» τα Έθνη χωρίστηκαν. Ο ένας μισεί τον άλλον»
β.         
«Την ημέρα της Πεντηκοστής μας καλεί όλους σε ενότητα»
γ.         «Όλα τα Έθνη σαν μια Συμφωνική Ορχήστρα θα δοξάζουν το Πανάγιο Πνεύμα»
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ :

1.         Ο Θεός που σε καλεί δεν εξετάζει από ποια φυλή είσαι
2.         
Ο Θεός που σε καλεί δεν εξετάζει την κοινωνική σου θέση
Το μόνο που θέλει είναι να μιλήσει μαζί σου και να τον καταλάβεις
Αν είσουν γιατρός και συναντούσες κάποιον που υποφέρει θα τον ρωτούσες από πού είναι ;;;


      ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 4:

Την ημέρα της Πεντηκοστής η Εκκλησία την τιμά με Υμνολογία  και με Εικόνες:
Μεγάλοι ζωγράφοι του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης την «ερμήνευσαν με το δικό τους τρόπο»
Στη Βυζαντινή Εικονογραφία χρησιμοποιείται και ο Πύργος της Βαβέλ

Πίνακες με θέμα την ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ που δημιούργησαν μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης


 


“Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ”
“Με τη Σύγχυση των Γλωσσών οι άνθρωποι έχασαν την επικοινωνία μεταξύ τους”
“Όταν το Άγιο Πνεύμα μοίρασε τις φλόγες του πυρός μας κάλεσε όλους σε ενότητα”

Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Έργο του ζωγράφου Luis Tristán 16ος αι.
Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Τέμπερα σε ξύλο
Ντούτσιο ντι Μπουονινσένια (1308)
Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Εικονογραφημένο χειρόγραφο του 15ου αι. (φύλλο 79recto)
Μουσείο Condé, Chantilly.

 Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Έργο του ζωγράφουLuis Tristán
(Τολέδο 1585-1624)
Ο πίνακας σήμερα βρίσκεται στο”Μουσείο Καλών Τεχνών”
στο Βουκουρέστι
 Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Έργο του Νορμανδού
Jean Restout, 1732
 Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Στο Ρόζαρυ Γκάρντεν στο “San Carlos Seminary” στη Γουαδελούπη
 Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Ψηφιδωτό 10ου αι.
Μονή Οσίου Λουκά

 Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Έργο του Giotto στο παρεκκλήσιο των Scrovegni στην Πάδοβα (1305)  υστερογοτθικό στυλ της Ιταλίας, που προαναγγέλλει ήδη την Αναγέννηση. Οι βυζαντινές επιρροές είναι ακόμα ευδιάκριτες στην τεχνοτροπία.

 Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Μικρογραφία από τον συριακό χειρόγραφο κώδικα  του Ραββουλά (586 μ.Χ.).

 Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Έργο του Giotto
Σήμερα βρίσκεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου
 Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
Λεπτομέρεια από τοιχογραφία 13ου αι.
στο μοναστήρι Ντεκανί των Σκοπίων