“Η γάρ της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει” Σχολιάστε τη φράση του Μεγάλου Βασιλείου

εικονομαχία1

Σαββίνα Μ. , Γ2 : Η Εικονομαχία ήταν μια τραγωδία που συγκλόνισε την Εκκλησία. Τα αίτια είναι κυρίως θεολογικά, όμως έχουν και πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Αρχικά ανεικονικές θρησκείες, ο Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ, οι οποίοι δεν δέχονται τις εικόνες έγιναν αιτία να προσεταιριστούν οι αυτοκράτορες της Δυναστείας των Ισαύρων και να προσπαθήσουν να επιβάλουν ανεικονικές αντιλήψεις στην Ορθοδοξία. Τέλος, υπερβολές μοναχών και λαϊκών χωρίς παιδεία και γνώση χριστιανικής ζωής οδήγησαν την εκκλησία σε μία αιματηρή περίοδο δύο αιώνων συγκρούσεων.

αναστήλωση εικόνων3Στην πρώτη φάση, το 754, η Σύνοδος της Ιερείας υιοθέτησε τις εικονομαχικές αντιλήψεις. Η πρώτη έληξε με την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο, το 787μ.Χ. στη Νίκαια της Βιθυνίας, η οποία ακύρωσε τις αποφάσεις της Ιερείας και αναγνώρισε ότι η τιμή στις εικόνες δεν είναι ειδωλολατρία. Στη δεύτερη φάση υπηρέτησε την εικονοφιλία ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, και έληξε με την Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 843μ.Χ., η οποία αναστήλωσε τις εικόνες και αναγνώρισε τις αποφάσεις της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου.

Η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε ως αίρεση την εικονομαχία, αποδίδοντας τιμές στις εικόνες και αναστηλώνοντάς τες στους ναούς. Καθιερώθηκε η 1η Κυριακή της Τεσσαρακοστής ως “Εορτή της Ορθοδοξίας” και ο Μέγας Βασίλειος στην διδασκαλία του επισήμανε ότι “η τιμή της εικόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει”, δηλαδή τιμούμε το πρόσωπο που εικονίζεται και όχι τα υλικά αγαθά με τα οποία η εικόνα κατασκευάστηκε. Τιμή στους ανθρώπους αγίους και στους αγγέλους, και λατρεία στο Θεανθρώπινο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού.