Ποια προβλήματα της εκκλησίας θα θέλατε να θέσετε υπόψιν ως θέματα της επερχόμενης Πανορθόδοξης Συνόδου;

οικουμενική σύνοδος

Θεόφιλος Β., Γ1 : α. Να υπάρχει πιο πολύ ελεύθερος διάλογος στο εσωτερικό της εκκλησίας μεταξύ των ιεραρχών και να μην είναι τόσο απόλυτη η εξουσία μερικές φορές των κληρικών πάνω στους λαϊκούς, ή του ανώτερου κλήρου στον κατώτερο κλήρο. β. Να υπάρχει περισσότερη συμμετοχή στη διαμόρφωση των αποφάσεων της εκκλησίας και να υπάρχει έλεγχος στους κληρικούς και στους λαϊκούς χριστιανούς που έχουν αξιώματα στην εκκλησία.

 

One thought on “Ποια προβλήματα της εκκλησίας θα θέλατε να θέσετε υπόψιν ως θέματα της επερχόμενης Πανορθόδοξης Συνόδου;

  1. Ποια προβλήματα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, θεωρώ πως πρέπει οπωσδήποτε να λυθούν;
    Θεωρώ πως στην κοινωνία μας, ειδικά στο σήμερα η οποία δέχεται από κρίση ,ηθική και οικονομική έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα .Τα προβλήματα αυτά, έχουν επηρεάσει και την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία .Ένα από αυτά τα προβλήματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να λυθούν είναι ο τρόπος ένδυσης των ιερέων. Στο πρόσωπο των ιερέων καθρεπτίζεται η πίστη μας .Ορισμένοι όμως δεν θεωρούν ότι οι ιερείς ντύνονται με τον σωστό τρόπο, διαφέροντας από τον απλό λαό. Πιστεύω λοιπόν πως είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να βρει λύση.
    Έλενα Μ., Γ2