Ακόμα και τους εχθρούς σας… Love Your Enemies…


Ήρθαν οι Έλληνες και τα είπαν όλα. Τα πάντα όλα.
Όσοι ακολούθησαν μετά, απλά σχολίασαν αυτά που είπαν οι Έλληνες.
Τίποτε δεν προσετέθηκε μετά στην ανθρώπινη διανόηση.
Τίποτε δεν στόλισε επιπλέον την αναζήτηση της ευδαιμονίας του Αριστοτέλη.
Αλλά κάτι έλλειπε. Σαν το κερασάκι στην τούρτα.
Κάτι ήταν λειψό.
Μέχρι που ήρθε Εκείνος και είπε το ανυπέρβλητο:
«Αγαπάτε Αλλήλους»!!
Και συμπληρώθηκαν τα πάντα.
Τίποτε και κανένας δεν μπορούσε να συμπληρώσει αυτή την ρήση.
Κι όμως, Εκείνος, ξεπέρασε ακόμη κι αυτό. Και είπε το απίστευτο, το μοναδικό στους αιώνες των αιώνων:
«αγαπάτε τους εχθρούς υμών»
Τι να πεις;
Απλά προσκυνάς.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: