Ορθόδοξος Μοναχισμός – Σχεδιασμός Μαθήματος με το πρόγραμμα “Blendspace.com”

Απολαύστε το!

https://www.blendspace.com/lessons/vrboZPs384AeEw/

Monaxismos-blendspace

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: