Βίντεο που μιλάνε για τις αρετές που διδάσκει ο Ορθόδοξος Μοναχισμός

Συλλέξαμε από την εταιρία pankrestos βίντεο που μιλάνε για τις αρετές που διδάσκει ο Μοναχισμός, στην ενότητα 17 του βιβλίου της Γ’ Γυμνασίου, και με τη βοήθεια των κειμένων που συλλέξαμε πέρυσι χωριστήκαμε σε ομάδες με θέματα :

  1. Ορθόδοξος  Μοναχισμός, ορισμός, δυσκολίες, προσφορά,

  2. Ορθόδοξος Μοναχισμός και Φιλανθρωπία

  3. Ορθόδοξος Μοναχισμός και Ψυχολογία του Βάθους, διαφορές και ομοιότητες, Συμπεράσματα.

  4. Ορθόδοξος Μοναχισμός και Βυζαντινή Μουσική. Πώς διαφαίνεται και περιγράφεται ο Ορθόδοξος Μοναχισμός μέσα στα βυζαντινά τροπάρια.

Αυτά τα θέματα είναι ελεύθεροι οι μαθητές/μαθήτριες να τα επεξεργαστούν σε κείμενο, σε κόμικς, σε σκετς/δρώμενα ή όποιο άλλο τρόπο εμπνευστούν. Τα αποτελέσματα των εργασιών θα αναρτήσουμε στο παρόν ιστολόγιο.

Σας παραθέτουμε τα βίντεο που θα μας βοηθήσουν στην εργασία μας.

https://www.youtube.com/embed/XN1Enn9hf-c?feature=player_detailpage“>

https://www.youtube.com/embed/2suqiT87-Mk?feature=player_detailpage“>

https://www.youtube.com/embed/3znS7CN0xnY?feature=player_detailpage“>

https://www.youtube.com/embed/LD706WY5Yfw?feature=player_detailpage“>

https://www.youtube.com/embed/BN2kaq7eLg4?feature=player_detailpage“>

https://www.youtube.com/embed/RJMCwfp-eyE?feature=player_detailpage“>

https://www.youtube.com/embed/Bw8UOvz9Y3o?feature=player_detailpage“>