Ορθόδοξος Μοναχισμός – Αφόρμηση μαθήματος – Τι είναι;

Με βάση το παρακάτω σύννεφο λέξεων γράψτε μια παράγραφο που να περιέχει τί γνωρίζετε για τον ορθόδοξο χριστιανικό μοναχισμό (Καταιγισμός γνώσεων – κατάταξη και καταγραφή των σκέψεων σε συγκροτημένη παράγραφο)

http://www.wordle.net/delete?index=7632294&d=VAIT

Ορθόδοξος_Χριστιανικός_Μοναχισμός-σύννεφο λέξεων

http://popplet.com/app/#/1714185

Orthodox Monastery System

30 thoughts on “Ορθόδοξος Μοναχισμός – Αφόρμηση μαθήματος – Τι είναι;

  1. Μαρία Κ., Γ1 : Οι Μοναχοί είναι άνθρωποι που ζουν μακριά από τις πόλεις σε τόπους που ονομάζονται Μοναστήρια. Έχουν πίστη και αφοσίωση στο Θεό. Προ