Ποιο είναι το νόημα των επιστολών του Μεγάλου Βασιλείου;

Η 1η επιστολή αναφέρεται ολοκληρωτικά στην αναζήτηση της αλήθειας. Έτσι η απάντηση βρίσκεται στα λόγια του Κυρίου Ιησού «Εγώ είμαι η Αλήθεια». Με αυτά τα λόγια φωτίζει την αλήθεια και δίνει λύση και λύτρωση στα ανθρώπινα προβλήματα .Η λύση λοιπόν είναι η πίστη στο Θεό που μας ανέθρεψε με αγάπη. Έτσι λοιπόν όπως αναφέρεται στον 7ο τόμο του βιβλίου, η πίστη αν έχει σωστή σκέψη και καλοδιάθετη καρδία έχει και πίστη στο Θεό ανεξάρτητα από τη μόρφωση. Αλλά «είναι αδύνατο χωρίς την μάθηση να καταλάβει κάποιος ολόκληρο το περιεχόμενο της πίστης» δείχνοντάς μας έτσι πως η μόρφωση και η πίστη είναι ένα απαραίτητο εφόδιο το οποίο θα χρειαστεί στην Θεανθρώπινη ζωή του.

  Νικόλας Λ.-Νικόλας Π., Γ2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: