Μέγας Βασίλειος – ένας κορυφαίος ιεράρχης – άσκηση στην τάξη – σχεδιάγραμμα και συμπλήρωση κενών

Μέγας Βασίλειος - Να συμπληρώσετε τα κενά που αφορούν στη ζωή, τη δράση και το έργο του Ιεράρχη

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: