Μέγας Βασίλειος – άσκηση στην τάξη – Γ’ Γυμνασίου – Μπορείτε να λύσετε το κρυπτόλεξο;

1/σελ. 64 : Να γράψετε σε μια παράγραφο 100 περίπου λέξεων τις σκέψεις που σας δημιουργεί το κείμενο: «Αυτός που αγαπάει…αγάπη».

2/σελ. 64 : Να δώσετε ένα χαρακτηρισμό για τον Μ. Βασίλειο με βάση τις πληροφορίες που πήρατε από αυτή την ενότητα.

3/Μέσα στα γράμματα του παρακάτω κρυπτόλεξου κρύβονται γεγονότα, έργα, αρετές του Μεγάλου Βασιλείου, κάθετα και οριζόντια. Μπορείτε να τα βρείτε; Παίξετε μαζί μας. Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του 2ου Γυμνασίου Καλύμνου.

[αρετές, ορθή, οργάνωση, ομιλίες, ενότητα, Βασιλειάς, Κριτήρια, επιστολές, Δογματικά, πίστη, ποιμαντικά, σύνεση, εργατικότητα, διορατικός, μοναχισμός]

Να δημιουργήσετε ένα σχεδιάγραμμα με τα κριτήρια τις αρετές και τα έργα του Μεγάλου Βασιλείου που υπάρχουν στο κρυπτόλεξο :

Κρυπτόλεξο - Κριτήρια - Αρετές και έργα του Μεγάλου Βασιλείου

Α

Σ

Δ

Φ

Γ

Η

Ξ,

Κ

Λ

Ε

Ρ

Τ

Υ

Θ

Ι

Ο

Π

Ζ

Χ

Ψ

Ω

Β

Ε

Ν

Ο

Τ

Η

Τ

Α

Υ

Η

Ν

Θ

Ξ

Α

Ζ

Χ

Σ

Ψ

Δ

Ε

Ω

Φ

Ρ

Τ

Ρ

Ρ

Ρ

Γ

Α

Α

Ε

Ε

Ε

Β

Ν

Ν

Β

Α

Σ

Ι

Λ

Ε

Ι

Α

Σ

Λ

Κ

Ε

Ρ

Ε

Υ

Τ

Ι

Ξ

Ο

Κ

Ρ

Ι

Τ

Η

Ρ

Ι

Ο

Λ

Ο

Α

Σ

Δ

Α

Π

Ο

Σ

Α

Σ

Ρ

Ε

Ι

Θ

Η

Ρ

Ι

Λ

Ι

Ε

Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Ο

Λ

Ε

Σ

Π

Λ

Κ

Θ

Ο

Κ

Ο

Ι

Ρ

Ι

Ν

Ο

Θ

Ο

Ι

Π

Ι

Θ

Ο

Δ

Η

Ο

Ξ

Δ

Ο

Γ

Μ

Α

Τ

Ι

Κ

Α

Ε

Ρ

Τ

Υ

Υ

Θ

Ι

Μ

Λ

Μ

Α

Κ

Ο

Α

Σ

Δ

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Ω

Β

Ν

Μ

Ξ

Ι

Π

Ι

Υ

Ι

Θ

Π

Ο

Ι

Ο

Ι

Σ

Π

Α

Β

Η

Ι

Λ

Ι

Ο

Φ

Τ

Υ

Ξ

Φ

Λ

Μ

Ο

Τ

Π

Ι

Γ

Π

Ο

Ι

Μ

Α

Ν

Τ

Ι

Κ

Α

Ο

Κ

Ρ

Ψ

Π

Α

Φ

Ρ

Τ

Ε

Μ

Ι

Ν

Ε

Λ

Α

Σ

Π

Ο

Γ

Τ

Ε

Ρ

Α

Υ

Α

Σ

Υ

Ν

Ε

Σ

Η

Λ

Ι

Ξ

Ι

Α

Φ

Υ

Ρ

Ι

Τ

Ε

Δ

Ψ

 Ω

Ω

Β

Φ

Ρ

Σ

Ρ

Φ

Ν

Ε

Ρ

Ε

Σ

Ω

Π

Ρ

Τ

Ι

Λ

Ι

Α

Α

Τ

Α

Π

Ω

Υ

Ρ

Ε

Σ

Λ

Π

Ο

Ι

Α

Θ

Ε

Τ

Κ

Ι

Λ

Λ

Σ

Ο

Π

Κ

Υ

Ο

Λ

Κ

Ε

Ρ

Γ

Α

Τ

Ι

Κ

Ο

Τ

Η

Τ

Α

Π

Ο

Σ

Τ

Υ

Ι

Θ

Υ

Θ

Δ

Ι