Μέγας Βασίλειος – άσκηση στην τάξη – Γ’ Γυμνασίου – Μπορείτε να λύσετε το κρυπτόλεξο;

1/σελ. 64 : Να γράψετε σε μια παράγραφο 100 περίπου λέξεων τις σκέψεις που σας δημιουργεί το κείμενο: «Αυτός που αγαπάει…αγάπη».

2/σελ. 64 : Να δώσετε ένα χαρακτηρισμό για τον Μ. Βασίλειο με βάση τις πληροφορίες που πήρατε από αυτή την ενότητα.

3/Μέσα στα γράμματα του παρακάτω κρυπτόλεξου κρύβονται γεγονότα, έργα, αρετές του Μεγάλου Βασιλείου, κάθετα και οριζόντια. Μπορείτε να τα βρείτε; Παίξετε μαζί μας. Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του 2ου Γυμνασίου Καλύμνου.

[αρετές, ορθή, οργάνωση, ομιλίες, ενότητα, Βασιλειάς, Κριτήρια, επιστολές, Δογματικά, πίστη, ποιμαντικά, σύνεση, εργατικότητα, διορατικός, μοναχισμός]

Να δημιουργήσετε ένα σχεδιάγραμμα με τα κριτήρια τις αρετές και τα έργα του Μεγάλου Βασιλείου που υπάρχουν στο κρυπτόλεξο :

Κρυπτόλεξο - Κριτήρια - Αρετές και έργα του Μεγάλου Βασιλείου

Α

Σ

Δ

Φ

Γ

Η

Ξ,

Κ

Λ

Ε

Ρ

Τ

Υ

Θ

Ι

Ο

Π

Ζ

Χ

Ψ

Ω

Β

Ε

Ν

Ο

Τ

Η

Τ

Α

Υ

Η

Ν

Θ

Ξ

Α

Ζ

Χ

Σ

Ψ

Δ

Ε

Ω

Φ

Ρ

Τ

Ρ

Ρ

Ρ

Γ

Α

Α

Ε

Ε

Ε

Β

Ν

Ν

Β

Α

Σ

Ι

Λ

Ε

Ι

Α

Σ

Λ

Κ

Ε

Ρ

Ε

Υ

Τ

Ι

Ξ

Ο

Κ

Ρ

Ι

Τ

Η

Ρ

Ι

Ο

Λ

Ο

Α

Σ

Δ

Α

Π

Ο

Σ

Α

Σ

Ρ

Ε

Ι

Θ

Η

Ρ

Ι

Λ

Ι

Ε

Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Ο

Λ

Ε

Σ

Π

Λ

Κ

Θ

Ο

Κ

Ο

Ι

Ρ

Ι

Ν

Ο

Θ

Ο

Ι

Π

Ι

Θ

Ο