Ένα σχεδιάγραμμα για τη ζωή και το έργο του Μεγάλου Βασιλείου

με ερωτήσεις που βοηθούν τους μαθητές να εμβαθύνουν στο μάθημα με το διαδικτυακό εργαλείο mindmeister. Δυστυχώς στα αγγλικά. Θα προσπαθήσουμε να το μεταφράσουμε εν καιρώ.

https://www.mindmeister.com/551737339/saint-basil-the-great-an-orthodox-church-s-father

Saint_Basil_the_Great_-_An_Orthodox_Church's_Father