Μέγας Βασίλειος – άσκηση στην τάξη – Γ’ Γυμνασίου – Μπορείτε να λύσετε το κρυπτόλεξο;

Μέσα στα γράμματα του παρακάτω κρυπτόλεξου κρύβονται γεγονότα, έργα, αρετές του Μεγάλου Βασιλείου, κάθετα και οριζόντια. Μπορείτε να τα βρείτε; Παίξετε μαζί μας. Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του 2ου Γυμνασίου Καλύμνου.

Α

Σ

Δ

Φ

Γ

Η

Ξ

Κ

Λ

Ε

Ρ

Τ

Υ

Θ

Ι

Ο

Π

Ζ

Χ

Ψ

Ω

Β

Ε

Ν

Ο

Τ

Η

Τ

Α

Υ

Η

Ν

Θ

Ξ

Α

Ζ

Χ

Σ

Ψ

Δ

Ε

Ω

Φ

Ρ

Τ

Ρ

Ρ

Ρ

Γ

Α

Α

Ε

Ε

Ε

Β

Ν

Ν

Β

Α

Σ

Ι

Λ

Ε

Ι

Α

Σ

Λ

Κ

Ε

Ρ

Ε

Υ

Τ

Ι

Ξ

Ο

Κ

Ρ

Ι

Τ

Η

Ρ

Ι

Ο

Λ

Ο

Α

Σ

Δ

Α

Π

Ο

Σ

Α

Σ

Ρ

Ε

Ι

Θ

Η

Ρ

Ι

Λ

Ι

Ε

Ε

Π

Ι

Σ

Τ

Ο

Λ

Ε

Σ

Π

Λ

Κ

Θ

Ο

Κ

Ο

Ι

Ρ

Ι

Ν

Ο

Θ

Ο

Ι

Π

Ι

Θ

Ο

Δ

Η

Ο

Ξ

Δ

Ο

Γ

Μ

Α

Τ

Ι

Κ

Α

Ε

Ρ

Τ

Υ

Υ

Θ

Ι

Μ

Λ

Μ

Α

Κ

Ο

Α

Σ

Δ

Π

Ι

Σ

Τ

Η

Ω

Β

Ν

Μ

Ξ

Ι

Π

Ι

Υ

Ι

Θ

Π

Ο

Ι

Ο

Ι

Σ

Π

Α

Β

Η

Ι

Λ

Ι

Ο

Φ

Τ

Υ

Ξ

Φ

Λ

Μ

Ο

Τ

Π

Ι

Γ

Π

Ο

Ι

Μ

Α

Ν

Τ

Ι

Κ

Α

Ο

Κ

Ρ

Ψ

Π

Α

Φ

Ρ

Τ

Ε

</