Τι σημαίνει η φράση του Μεγάλου Αθανασίου : Αυτός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος θεός”;

η δημιουργία του ανθρώπου από τον ΘεόΣ’ αυτόν τον λόγο ο Μέγας Αθανάσιος τονίζει αλήθειες. Αρχικά ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να σώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία και σαν άνθρωπος ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να μοιάσουμε στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος ως προσωπικότητα μπορεί να συμμετέχει στη διαμόρφωση της ιστορίας και συμμετέχοντας ο άνθρωπος στην εποχή του, αποφασίζει και ενεργεί σαν μικρός Θεός (επηρεάζει την κοινωνία στην οποία ζει) .Η κοινωνία δεν είναι κάτι απρόσωπο.

Σαββίνα Μ., Γ2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s