«Αυτός έγινε άνθρωπος, για να γίνουμε εμείς Θεοί»

Η φράση αυτή έχει την εξής σημασία. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστούς έγινε άνθρωπος ,υπέφερε μαρτύρια, ταπεινώθηκε, υποτιμήθηκε, άκουσε προσβολές στο όνομα το δικό του και του Θεού Πατέρα του. Τέλος πέθανε με σταύρωση όπως γινόταν εκείνη την εποχή για κάποιον ο οποίος θεωρούνταν ένοχος . Με λίγα λόγια δηλαδή ο Χριστός πέρασε όσα θα περνούσε ο κάθε κοινός θνητός έχοντας ως απώτερο σκοπό να γίνουμε εμείς ΘΕΟΊ. Δηλαδή οι άνθρωποι περνώντας τη χάρη του Ιησού Χριστού και με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος γινόμαστε Θεοί .

Έλενα Μ., Γ2«Αυτός έγινε άνθρωπος, για να γίνουμε εμείς Θεοί»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: