Αρειανισμός

Ο όρος αρειανισμός αναφέρεται στις θεολογικές θέσεις που έγιναν ευρέως από τον Θεολόγο και πρωτοπρεσβύτερο Άρειο, ο οποίος έζησε και δίδαξε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις αρχές του 4ου αιώνα. Η πιο αμφιλεγόμενη πτυχή των διδασκάλων του Αρείου αφορούσε τη σχέση μεταξύ του Θεού Πατέρα και προσώπου του Ιησού Χριστού .
Ο Αρειανισμός θεωρείται απ’ το μεγαλύτερο κομμάτι του Χριστιανισμού, μια από τις 3 σημαντικές αιρέσεις, με τον Νεστοριανισμό και τον Μονοφυτισμό . Οι θέσεις που προάσπιζε ο Άρειος τόνιζαν ότι ο Ιησούς ήταν δημιούργημα όχι υπόσταση του Θεού .αρειανισμός
Οι θέσεις αυτές βρήκαν ιδιαίτερη απήχηση μεταξύ των υπηκόων της Βυζαστινής Αυτοκρατορίας αλλά και σε όλα τα γερμανικά φύλα με εξαίρεση τους Φράγκους .Οι θέσεις αυτές καταδικάστηκαν τελικά στο πρόσωπο του Αρείου από την Πρώτη Σύνοδο της Νίκαιας το 325 αλλά και από την Πρώτη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 381 .
Σαββίνα Ερ., Γ1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: