Συγκρούσεις Ελληνισμού και Χριστιανισμού – πώς ξεπεράστηκαν οι συγκρούσεις και ποια σχέση αναπτύχτηκε μεταξύ τους

Η σχέση,όμως Ελληνισμού ή Χριστιανισμού εκτός από γόνιμους συνδυασμούς ,δοκιμάστηκε σε κρίσεις και συγκρούσεις .
Ο εθνικός κόσμος πολέμησε τον Χριστιανισμό με όπλα του την φιλοσοφία ,τη δύναμη της εξουσίας και τους διωγμούς .Ο Χριστιανισμός όμως δεν απέριψε την ελληνική φιλοσοφία, την τέχνη και τον πολιτισμό .Αντίθετα ,οι εκκλισιαστικοί συγγραφείς και πατέρες της εκκλησίας υποστηρίζουν πως  σπέρματα αλήθειας υπάρχουν και στη σοφία την Ελλήνων .
Αργότερα  ,ύστερα από την επικράτηση της ανεξιθρησκίας παρουσιάστηκε το φαινόμενο έκρηξης βίας αυτή ρη φορά από την πλευρά των Χριστιανών . Ομάδες φανατισμένων χριαστινών κατέστρεφαν εθνικά ιερά και καταδιώκουν όσους δεν ήταν Χριστιανοί . Αυτοκράτορες, τοπικοί ηγεμόνες αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν την βούληση του όχλου και να νομιμοποιήσοτν τέτοιες ενέργειες .
Αυτές οι πράξεις  δε χαρακτηρίζουν ούτε εκφράζουν το φρόνημα της Εκκλησίας . Προέρχονται από ένα υπέρμετρο ενθουσιασμό κ καταδικάζονται και από την παράδοση της εκκλησίας και από τους Πατέρες . Όταν οι Πατέρες της εκκλησίας καταδικάζουν τον αρχαίο κόσμο, απορρίπτουν τις δεισιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις του όμως ποτέ δεν απορρίπτουν τους ανθρώπους ούτε προτρέπουν τους πιστούς σε πράξεις βίας κι αντεκδήκησης .

Η αρηντική κάποιες φορές αναφορά στον όρο Έλλην στα έργα των Πετέρων της εκκλησίας αναφέρεται στους εθνικούς γιατί σ’αυτούς τους αιώνες η λέξη Έλληνας δηλώνει καταγωγή αλλά είναι συνώνυμο όσων ακολουθούσαν την εθνική λατρεία ανεξαρτήτως καταγωγής ή φυλετικής προέλευσης .
Ο Χριστιανισμός  σεβεται την αρχαία σοφία και τα διδάγματα του ελληνικού πνεύματος . Ο Ελληνισμός είναι το πολιτισμικό λίκνο μέσα στο οποίο εκφράστηκε η αλήθεια του Χριστιανισμού . Αυτή την κληρονομιά ο Χριστιανισμός δεν την αποβάλλει . Την κρατάει και την πλουτίζει με νέα έμπνευση την αγάπη ,την πίστη, την ελπίδα, για τον νέο κόσμο του Θεού .Χριστιανισμός και Ελληνισμός συνδέθηκαν μέσα από γόνιμες συζεύξεις απλά γνώρισαν και συγκρούσεις .
Έλενα και Σαββίνα Μ., Γ2

Leave a Reply