Προσφορά του Ελληνισμού στον Χριστιανισμό

•Τα περισσότερα βιβλία του Χριστιανισμού γράφτηκαν σε Ελληνική γλώσσα.
•Η Ελληνική φιλοσοφία συνέβαλε στην ανάπτυξη και στην εξάπλωση του Χριστιανισμού .Επίσης οι Έλληνες Πατέρες της εκκλησίας απάντησαν σε ερωτήματα και προβληματισμούς της Ελληνικής φιλοσοφίας .
•Οι ανθρωπιστικές αξίες που πρόβαλε ο Ελληνικός πολιτισμός ήταν ανάλογες με αυτές του Χριστιανισμού .
•Οι Έλληνες που κατείχαν τις καλές τέχνες δημιούργησαν Χριστιανικά, όμορφα, εικαστικά έργα .
•Διάφορες μορφές δημόσιας και κοινωνικής ζωής πέρασαν στον Χριστιανισμό και συνετέλεσαν στην διαμόρφωση της παράδοσής του .

Κώστας Μιχαήλου Μάρκος Σκεύος Μπουλαφέντης Χρήστος Τσάταρος Νίκος Μαστορίδης Σάββας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: