Ποια η θέση του αγίου Ιγνατίου για τους αιρετικούς και τους διώκτες του Χριστιανισμού

Στην επιστολή του ο Άγιος Ιγνάτιος προσκαλεί τους Χριστιανούς να μιμούνται το Θεό και να «ολοκληρώσουν την πνευματική συγγένεια με αυτόν». Οι χριστιανοί είναι παιδιά του Θεού και καλούνται να ζήσουν μαζί του, έχοντας ως πρότυπο την αγάπη του Χριστούς τόσο στις μεταξύ τους σχέσεις όσο και με τους υπόλοιπους ανθρώπους, εθνικούς και Ιουδαίους, που δεν έχουν ενταχθεί στην Εκκλησία. Γι ’αυτό το λόγο ο Άγιος Ιγνάτιος δεν κακολογεί τους διώκτες του , αλλά περιμένει την στροφή τους προς τον Ιησού.

Θεοφίλης Μπ., Άννα Ξ., Νικόλας Π., Νικόλας Λ., Γ2

One thought on “Ποια η θέση του αγίου Ιγνατίου για τους αιρετικούς και τους διώκτες του Χριστιανισμού

  1. Ελευθερία Ν., Β3: Ο Αγιος Ιγνάτιος αντιμετώπισε τις αιρέσεις της εποχής του που αρνούνταν την σάρκωση – ενανθρώπιση του Κυρίου.Αυτές οι αιρετικές απόψεις υποστήριζαν ότι εφόσον ο Θεός δεν γίνεται άνθρωπος ούτε πάσχει,ούτε ανασταίνεται προς χάρη των ανθρώπων.Επομένως απομακρίνεται η σωτηρία από τους ανθρώπους και η δυνατότητα να συμμετέχουν στον καινούργιο κόσμο του θεούθ.Ο άγιος Ιγνάτιος κατέκρινε τις αιρετικές απόψεις χωρίς όμως να απορρίπτει τους αιρετικούς αντίθετα περιμενει την επιστροφή τους στην εκκλησία.

    Like

Leave a Reply