Οι Κατακόμβες στην Μήλο

κατακόμβες, μήλος4Ανακαλύφθηκαν χριστιανικά κοιμητήρια στην Μήλο που αποτελούνται από:

  • Μεγάλους χαμηλούς διαδρόμους, που συνεχίζονται με άλλους μικρότερους
  • Έναν νεκρικό θάλαμο,
  • Λαξεμένοι τοξωτοί τάφοι, ορισμένοι από τους οποίους είναι οικογενειακοί. Τάφοι εντοπίστηκαν και στο δάπεδο των διαδρόμων και διακοσμούνται με συμβολικές παραστάσεις.
  • επικοινωνούν μεταξύ τους με διαδρόμους
  • Φανερώνουν πως ο Χριστιανισμός διαδόθηκε στο νησί πολύ νωρίς αφού η θέση του το καθιστούσε γέφυρα για την εξάπλωση της πίστης από την Ασία.

Χατζημιχάλης Νικόλας, Γ4

κατακόμβες, μήλος3κατακόμβες, μήλος5

κατακόμβες, μήλος2κατακόμβες, Μήλος1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: