Σχόλια στην άποψη του ιστορικού Μαρκελίνου για την αξία της ιστορίας

Ένας αξιόλογος ιστορικός του 4ου μ.Χ. αιώνα, ο Αμμιανός Μαρκελίνος, έγραψε ότι στην ιστορία «δεν αξίζει κανείς να διηγηθεί όλα όσα συμβαίνουν στα ταπεινά άτομα». Ποιες σκέψεις σάς δημιουργεί η άποψη αυτή; Συσχετίστε την απάντησή σας με την άποψη που διδαχθήκατε, ότι, δηλαδή, ο ιστορικός πρέπει να κάνει επιλογή των σημαντικότερων γεγονότων (ερώτηση 2 του σχολικού βιβλίου Γ’  Γυμνασίου “Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας”).

Ο Αριστείδης Β., Γ1 εύστοχα σχολίασε :  “Η άποψη του Μαρκελίνου φανερώνει μια μεγάλη αλήθεια για την ιστορική έρευνα, ότι, δηλαδή, οι ιστορικοί πρέπει να ασχολούνται με τα σπουδαιότερα ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα. Ο ιστορικός πρέπει να ελέγχει και να μελετά τις γραπτές πηγές και να καταγράφει τα σημαντικότερα γεγονότα διατυπώνοντας τα συμπεράσματά του. Αν δεν συμβαίνει αυτό τότε η ιστορία χάνει την αξία της και απλά καταγράφονται γεγονότα”.

πρώτη έκδοση του ομήρου, φλωρεντία 15ος αιώνας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: