Γιατί και πώς μελετούμε την ιστορία

σε σχεδιάγραμμα από την Κατερίνα Μ., Γ2

http://popplet.com/app/#/2080285

History s study

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: