Σάββας Λελέκης, Η Εκκλησία και η ιστορία της σε μια παρουσίαση παιχνίδι. Παίζουμε;

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx?page=Home#/Play/?deckid=18084

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /