Δύο παρουσιάσεις παιχνίδι για την Ιστορία της Εκκλησίας και την Μελέτη της Εκκλησιαστικής Ιστορίας

Απολαύστε τις!

α. Μελέτη της Ιστορίας : Συλλογική Εργασία του Γ2 και Γ3 στο πρώτο κεφάλαιο της Εισαγωγής στην Εκκλησιαστική Ιστορία

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx#/Play/?deckid=271729

Μελετη ιστορίας1

β. Μελέτη της Εκκλησιαστικής Ιστορίας : Συλλογικη Εργασία της Γ1 και Γ2′ Γυμνασίου

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx#/Play/?deckid=271730

Μελέτη της εκκλησιαστικής ιστορίας