Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της ιστορικής έρευνας και πώς συνδέεται με την πολιτιστική εξέλιξη του ανθρώπου;

Ο κύριος σκοπός της ιστορικής έρευνας γενικά είναι να καταγράψει το ανθρώπινο παρελθόν το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας του γεγονότος ότι ο άνθρωπος είναι ένα πολύ δημιουργικό πλάσμα, το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Ο άνθρωπος με την πολιτιστική του εξέλιξη, δηλαδή αναπτύσσοντας πολύ τις τέχνες, τα γράμματα και ανακαλύπτοντας νέες μεθόδους κατασκευής (π.χ. κτιρίων) και αντιμετώπισης κακουχιών (π.χ. ασθενειών) γράφει ιστορία. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η πολιτιστική εξέλιξη του ανθρώπου συνδέεται με τον κύριο σκοπό της ιστορικής έρευνας, διότι αυτό ακριβώς θέλει αυτή να καταγράψει.

εκκλησιαστική ιστορία1

One thought on “Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της ιστορικής έρευνας και πώς συνδέεται με την πολιτιστική εξέλιξη του ανθρώπου;

  1. Σκεύος Κ., Γ2 : Σκοπός της ιστορικής έρευνας είναι να μελετήσει ο ανθρώπινος πολιτισμός και να καταγραφεί για να γίνει γνωστός σε όλους τους ανθρώπους και εφόσον η ιστορία εξαρτάται από τον άνθρωπο έτσι και η πολιτιστική εξέλιξη είναι αντικείμενο μελέτης.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: