Ποιος είναι ο κύριος σκοπός της ιστορικής έρευνας και πώς συνδέεται με την πολιτιστική εξέλιξη του ανθρώπου;

Ο κύριος σκοπός της ιστορικής έρευνας γενικά είναι να καταγράψει το ανθρώπινο παρελθόν το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας του γεγονότος ότι ο άνθρωπος είναι ένα πολύ δημιουργικό πλάσμα, το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Ο άνθρωπος με την πολιτιστική του εξέλιξη, δηλαδή αναπτύσσοντας πολύ τις τέχνες, τα γράμματα και ανακαλύπτοντας νέες μεθόδους κατασκευής (π.χ. κτιρίων) και αντιμετώπισης κακουχιών (π.χ. ασθενειών) γράφει ιστορία. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η πολιτιστική εξέλιξη του ανθρώπου συνδέεται με τον κύριο σκοπό της ιστορικής έρευνας, διότι αυτό ακριβώς θέλει αυτή να καταγράψει.

εκκλησιαστική ιστορία1