Καμπουράκη Θεμελίνα – Η Εκκλησία και η Ιστορία της!

Μια παρουσίαση για… συζήτηση! Συζητήστε μαζί μας!

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx?page=Home#/Play/?deckid=17787

B-kamburaki-2o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s