Η ιστορία της Εκκλησίας, συλλογική εργασία

Μελέτη της Εκκλησιαστικής Ιστορίας από τους : Αντώνη Σβύνο, Μικελίνα Σαμάρκου, Ευανθία Στεφαδούρου, Χαλίκου Ιωάννα, Θανάσης Στάλας, Φυλακτάκης Γιώργος, Θεοφίλης Βούης, Αντωνία Κουλλια, Σαββίνα Εργά.

Μια παρουσίαση παιχνίδι! Παίξετε μαζί μας!

http://flashcards.educationlabs.com/#/Create/?deckid=17879

χριστος σε πέτρα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: