Χριστιανικά σύμβολα την εποχή των μεγάλων διωγμών

Ποια από τα χριστιανικά σύμβολα που χρησιμοποιούσαν οι χριστιανοί την εποχή των μεγάλων διωγμών χρησιμοποιούμε και σήμερα στην εικονογράφηση των ναών μας;

http://padlet.com/maria_themelis/Christ-symbols

“>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: