Χριστιανικά σύμβολα την εποχή των μεγάλων διωγμών

Ποια από τα χριστιανικά σύμβολα που χρησιμοποιούσαν οι χριστιανοί την εποχή των μεγάλων διωγμών χρησιμοποιούμε και σήμερα στην εικονογράφηση των ναών μας;

http://padlet.com/maria_themelis/Christ-symbols

“>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s