Σύγχρονοι χριστιανοί μάρτυρες

Και σήμερα γίνονται μεγάλοι διωγμοί, ιδίως φέτος όπου οι τζιχαντιστές με τη βία αλλάζουν την πίστη των  ανθρώπων με βίαιο εξισλαμισμό. Όμως κάποιοι αντιστέκονται σθεναρά. Έχουμε λοιπόν σύγχρονους χριστιανούς μάρτυρες. Οι μαθητές μας βρήκαν πληροφορίες που μας κάνουν να σκεφτούμε σοβαρά τη δική μας στάση απέναντι στην ομολογία της πίστης μας.

http://padlet.com/maria_themelis/christe-martyrs

“>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s