Σύγχρονοι χριστιανοί μάρτυρες

Και σήμερα γίνονται μεγάλοι διωγμοί, ιδίως φέτος όπου οι τζιχαντιστές με τη βία αλλάζουν την πίστη των  ανθρώπων με βίαιο εξισλαμισμό. Όμως κάποιοι αντιστέκονται σθεναρά. Έχουμε λοιπόν σύγχρονους χριστιανούς μάρτυρες. Οι μαθητές μας βρήκαν πληροφορίες που μας κάνουν να σκεφτούμε σοβαρά τη δική μας στάση απέναντι στην ομολογία της πίστης μας.

http://padlet.com/maria_themelis/christe-martyrs

“>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: