Εν. 9 : Μεγάλοι Διωγμοί των Χριστιανών – Διωγμός του Δεκίου

http://www.pixton.com/comic/v754zs2h

maria-saroukou-c3-dekios-diogmoi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )