Ένα ερωτηματολόγιο για τον Ισραηλιτικό κόσμο στα χρόνια του Χριστού

από τον Ανδρέα Μ., Β3

https://docs.google.com/forms/d/10a3bFX2vWEfJtiXhSLUf6jBtq-uwBIVctfWDwWa9B1Q/viewform

Ερωτήσεις θρησκευτικών

Αυτήν έπρεπε να διασχίσουν άνθρωποι,λαού και στρατοί για….. *
Σελ.10 κείμενο 3
 • εμπορικούς και κατακτιτηκούς λόγους.
 • οικονομικούς λόγους
 • διάφορους λογους
 • κάπιο λόγο
Η αυλή των ειδωλολατρών…….. *
Σελ.15 κειμ.1
 • είχε μικρή έκταση 
 • είχε πολλούς κίονες 
 • έμοιαζε με ορθογώνιο φρούριο
 • είχε τεράστια έκταση 
Ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού….. *
Σελ.21 κειμ.5
 • ήταν ο Ιωάννης 
 • ήταν ο Πέτρος
 • ήταν ο Ανδρέας
 • ήταν ο Γεώργιος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: