2ο Μάθημα της Εισαγωγής στην Καινή Διαθήκη – Ο Ισραηλιτικός κόσμος στα Χρόνια του Χριστού

 1.  παρουσίαση του μαθήματος : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/381/2535,9833/
 2. διάγραμμα του μαθήματος : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/381/2535,9833/
 3. φωτογραφικό υλικό εποχής : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/381/2535,9833/
 4. τα μέρη του ναού της Ιερουσαλήμ http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/381/2535,9833/
 5. κάτοψη ναού ιερουσαλήμ- αντιστοίχιση : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/381/2535,9833/
 6. παζλ μακέτα ναού Ιερουσαλήμ : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/381/2535,9833/
 7. διάγραμμα κοινωνίας ισραηλιτών : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/381/2535,9833/
 8. διάταξη θρησκευτικών αρχηγών Ιουδαίων : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/381/2535,9833/
 9. διαδραστικός χάρτης Ισραηλικής γης  : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/381/2535,9833/
 10. Διαδραστικός χάρτης Γαλιλαίας : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/381/2535,9833/
 11. Σταυρόλεξο : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/381/2535,9833/
 12. Ερωτηματολόγιο μαθήματος : κουΐζ : http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/381/2535,9833/

13.  Μια παρουσίαση που θέλει … συζήτηση!!! Σε κάθε διαφάνεια της παρουσίασης του 2ου μαθήματος της εισαγωγής στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν δίπλα ερωτήσεις που θέλουν … απαντήσεις. Σας προσκαλούμε να μας δώσετε απαντήσεις, να κάνετε σχόλια, να πείτε απορίες, να το .. συζητησουμε το θέμα και να εμβαθύνουμε στις συνθήκες που βρήκε ο Χριστός μας και να κατανοήσουμε γιατί έγινε δεκτό το κήρυγμά Του στον ισραηλιτικό και τον ευρύτερο κόσμο. Περιμένουμεεεεε!!!

http://silkslides.com/show/190yl38hfez0j-1

ο ισραηλιτικός κόσμος στα χρόνια του χριστού

Ακόμα ένα παιχνίδι με κάρτες! Κάνετε επανάληψη με την εργασία μας αυτή στη διεύθυνση :

http://flashcards.educationlabs.com/Default.aspx?page=Create#/Play/?deckid=17761

Δείτε ακόμα και την παρουσίαση του κυρίου Σάββα Παυλίδη στην ιστοσελίδα :

www.elearningtheology.wordpress.com

Leave a Reply