Νέα, Ανατρεπτικά, Ασυνήθιστα, Απελευθερωτικά Γεγονότα που αναδεικνύουν τον Χριστό γενάρχη της Βασιλείας του Θεού

βασιλεία του ΘεούΒ1 : Ανώνυμος μαθητής.

Νέα Γεγονότα: Η Γέννηση του Χριστού, Θεοφάνια, Βάπτιση του Χριστού από τον Ιωάννη

Νομική Αργ. : Μετά τον Ευαγγελισμό άρχισε μια νέα εποχή για την ανθρώπινη ιστορία. Οι παλιές υποσχέσεις – επαγγελίες που έδωσε ο Θεός, άρχισαν να εκπληρώνονται. Η Παναγία έγινε εκπρόσωπος όλων των ανθρώπων και έδωσε ελεύθερα και πρόθυμα τη συγκατάθεσή της στο θέλημα του Θεού για το καλό των ανθρώπων. Ο Χριστός, που με την υπερφυσική του σύλληψη στα σπλάγχνα της Μαρίας πήρε την ανθρώπινη ύπαρξη πεντακάθαρη και τέλεια, έγινε ο γενάρχης του καινούριου κόσμου (“Νέος Αδάμ”). Πάνω σε Αυτόν στήριξαν αργότερα οι άνθρωποι τις ελπίδες τους για τον ερχομό της νέας ανθρωπότητας.

Ασυνήθιστα Γεγονότα : Η συνάντηση του αρχάγγελου Γαβριήλ με τη Μαρία, η παναγία πρόσωποΕνανθρώπιση του Θεού, η συμπεριφορά του Ιωσήφ στη Μαρία που δεν την εκθέτει δημόσια, αλλά την παίρνει ως σύζυγό του, παρά τις διατάξεις του Νόμου, με την ελεύθερη υπακοή του στον άγγελο που του εξηγεί την κατάσταση, η συνομιλία του δωδεκάχρονου Χριστού στον Ναό των Ιεροοσολύμων με τους νομοδιδασκάλους, η ανταπόκριση των μαθητών στο κάλεσμα του Χριστού.

Αναστασία Γ., Β1 : Αρχικά ασυνήθιστα γεγονότα είναι η εμφάνιση ενός αγγέλου στον Ιωσήφ και στην Παναγία στους στίχους 1, 26-28 του κατά Λουκάν ευαγγελίου και κατά Ματθαίον κεφ. 1,20. Επίσης ασυνήθιστη είναι η εγκυμοσύνη της Ελισσάβετ σε προχωρημένη ηλικία Λκ.1,26. Αλλά το πιο συνταρακτικό γεγονός είναι η σύλληψη της Παρθένου με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος (Λκ. 1,28-38).

Αριστείδης Β., Β1 : Ο άγγελος ευαγγελίζεται ένα γεγονός που ποτέ δεν έχει ξαναγίνει, να γεννηθεί παιδί από μόνη την γυναίκα, τη Θεοτόκο. Επίσης, ο Ιωσήφ ο μνήστωρ προστάτεψε την Παρθένο παρά την νομιζόμενη μοιχεία της γιατί ήταν τύπος Χριστού, δίκαιος και αγαθός (φιλεύσπλαγχνος).

Ανατρεπτικά Γεγονότα : Η αναγγελία της γέννησης του Χριστού από τον αρχάγγελο Γαβριήλ, οι βοσκοί που ήταν “ανυπόληπτα άτομα” στα μάτια των μορφωμένων Ισραηλιτών, η καθώς πρέπει κοινωνία δεν τους εκτιμούσε ως αγράμματους ιδιαίτερα.

holy_bible_20100402Η απάντηση του Ιησού στους γονείς του, που όφειλε να τους υπακούει αδιαμαρτύρητα, όταν τον έψαχναν στα Ιεροσόλυμα και η θεληματική του έπειτα υπακοή καθώς τους ακολούθησε πίσω στη Ναζαρέτ.

Η αυστηρή κριτική του Ιωάννη προς τον Ηρώδη και τους θρησκευτικούς άρχοντες.

Απελευθερωτικά Γεγονότα : Το μήνυμα του αγγέλου στην Μαρία για τον ερχομό του Θεανθρώπου Χριστού.

Τα λόγια του αρχαγγέλου στην Παρθένο για την αντιμετώπιση των ανθρώπων στο κήρυγμα του Χριστού. Θα είναι σωτήρας όχι μόνο του Ισραήλ αλλά όλου του κόσμου.

Αγγελική Ερ., Β1 : Το παιδί που αναγγέλλεται ότι θα γεννηθεί θα είναι ο Σωτήρας του κόσμου. Θα είναι Υιός Θεού και η βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος. Θα είναι Εκείνος που θα χαρίσει φως και θα βγάλει τους ανθρώπους από το σκοτάδι. Πάνω σε Κείνον θα στηρίξουν οι άνθρωποι τις ελπίδες τους για τον ερχομό της νέας ανθρωπότητας.