Τα Θαύματα του Χριστού

Δημιουργήσαμε με τη βοήθεια του διαδραστικού σχολικού εγχειριδίου ένα ημερολόγιο έργου με θέμα τα θαύματα του Χριστού για να εμβαθύνουμε και να κατανοήσουμε κατάλληλα το μεγάλο αυτό κεφάλαιο για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Προβληματιστείτε και μάθετε μαζί μας.

https://tackk.com/s6229u

θαύματα_του_Χριστού-τακ