Ενότητα 20 : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για τα θαύματα του Χριστού

πολλαπλή επιλογή1-θαύματα Χριστού

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/848,3177/extras/Evaluation/Excersise_19/kef3_anakefalaiosi_quiz/kef3_anakefalaiosi_quiz.swf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: