Ενότητα 20 : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για τα θαύματα του Χριστού

πολλαπλή επιλογή1-θαύματα Χριστού

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/848,3177/extras/Evaluation/Excersise_19/kef3_anakefalaiosi_quiz/kef3_anakefalaiosi_quiz.swf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s