Δραστηριότητα σχετική με την 23η δ.ε. (Η Ανάσταση της κόρης του Ιαείρου)

Το πήραμε από την ιστοσελίδα του κυρίου Πανόπουλου : http://ppanopoulos.blogspot.gr/

Τον ευχαριστούμε θερμά.

Δείτε μια παρουσίαση του θαύματος της Αναστάσεως της κόρης του Ιαείρου (πατώντας στα διάφορα κουμπάκια)

Μπορείτε να βάλετε σε χρονολογική σειρά τα λόγια του Ιησού;

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/848,3176/extras/Evaluation/Excersise_17/kef3_en23_quiz/kef3_en23_quiz.swf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo