Κύρια σημεία της διήγησης της Καινής Διαθήκης για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και Πρόδρομο – συναισθήματα

http://padlet.com/wall/hiyy8l0kak

padlet-συναισθήματα για Πρόδρομο

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s