Η διδασκαλία και ο θάνατος του Ιωάννου του Βαπτιστή σε … κινούμενα σχέδια!

από τον Χάρη Χ., Β3

http://www.pixton.com/comic/zd3qokj5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: