Ενότητα 9 : Ιωάννης ο Βαπτιστής

Δραστηριότητα σχετική με την 9η δ.ε. (Ιωάννης ο Βαπτιστής:ο τελευταίος Προφήτης και Πρόδρομος του Χριστού)

Παρατηρήστε τις εικόνες του Αγίου Ιωάννου που υπάρχουν στην ανάρτηση.
Προσπαθήστε να εντοπίσετε σ’ αυτές στοιχεία που είδαμε στα κείμενα του μαθήματος.
Τα φτερά πώς δικαιολογούνται;

Ποιες αλλαγές ζωής πρότεινε ο Ιωάννης να κάνουν οι Φαρισαίοι, οι στρατιώτες, ο απλός λαός; Τις γνωρίζετε;

Αν ναι απαντήστε το σχετικό κουίζ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s