Τι μας διδάσκει η ορθόδοξη εικόνα του Ευαγγελισμού;

από τον Γιώργο Π., Β2

<img src=”https://docs.google.com/drawings/d/1J0CsmGjDteOHHJmfPCh35oGXbgCLFN2qhEaYqYAgWqo/pub?w=960&amp;h=720″>

Τι μας διδάσκει η ορθόδοξη εικόνα του Ευαγγελισμού - Γιώργος Π., Β2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account.