Τι μας διδάσκει η ορθόδοξη εικόνα του Ευαγγελισμού

http://popplet.com/app/#/1331387

ευαγγελισμός2-ποππλετ

από το Χάρη Χατζηδάκη, Β3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in: