Πρακτικά για την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας για την Παναγία – δογματική διδασκαλία και Θεομητορικές Εορτές – Β2 – 2014

Τα καλύτερα πρακτικά κράτησε η Χαρούλα Π., Β2

Πρακτικά για την ορθόδοξη διδασκαλία της Εκκλησίας για την Παναγία –

δογματική διδασκαλία και Θεομητορικές Εορτές – Β2 – 2014

Οι Ρωμαιοκαθολικοί κάνουν τον σταυρό τους με τα τέσσερα δάκτυλα ενωμένα γιατί προσθέτουν στην Αγία Τριάδα την Παναγία. Αυτό η Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία ονομάζει αίρεση, γιατί :

Αν η Παναγία γεννήθηκε από μόνη την Άννα χωρίς τη συμμετοχή του Ιωακείμ, διότι αφού γέννησε το Χριστό πρέπει να ήταν άσπιλη, χωρίς το προπατορικό αμάρτημα, τότε :

 1. Δεν θα είχε το προπατορικό αμάρτημα – θα ήταν Θεάνθρωπος
 2. Αν ο Θεάνθρωπος Χριστός είχε γεννηθεί από Θεάνθρωπο Μητέρα τότε δεν θα μπορούσαμε να σωθούμε γιατί θα προσλάμβανε θεανθρώπινη άσπιλη σάρκα και όχι την ανθρώπινη δική μας, με το προπατορικό αμάρτημα, διότι ” σώζεται ό,τι προσλαμβάνεται”. Συμπερασματικά, σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία, η Παναγία γεννήθηκε από δύο γονείς, με το προπατορικό αμάρτημα και βαπτίστηκε και καθαρίστηκε με το Άγιο Πνεύμα όταν δέχτηκε να “ενσαρκώσει” τον Θεάνθρωπο Χριστό, την ώρα του Ευαγγελισμού. Ο Χριστός προέρχεται από άνθρωπο και έτσι μπορούμε να σωθούμε.
 3. Αν ήταν η Θεοτόκος Θεάνθρωπος τότε δεν πέθανε αλλά αναλήφθηκε. Η Παναγία, όμως, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Διδασκαλία μεταστάθηκε, δηλαδή, πέθανε σωματικά, αλλά μετά ως δώρο της Παρθενίας της, ζει στον ουρανό σώμα και ψυχή. Αυτό είναι δώρο των Παρθένων ανθρώπων, που έχουν το μυαλό τους συνεχώς και την καρδιά τους στον Θεό. Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Μαθητής και Παρθένος και Ευαγγελιστής μεταστάθηκε επίσης.
 4. Αν η Παναγία ήταν Θεάνθρωπος γιατί χρειαζόταν να γεννήσει Θεάνθρωπο άνδρα για να σωθούμε; Δεν μπορούσε να μας σώσει Εκείνη, επειδή ήταν γυναίκα; τότε η γυναίκα είναι κατώτερη στα μάτια του Θεού;  Αυτό δεν ισχύει γιατί ο Θεός εξ αρχής δημιούργησε τα δύο φύλα, άνδρα και γυναίκα, ισότιμα και ισάξια.

Θεομητορικές (προς τιμήν της Μητέρας του Θεού) Εορτές

 1. Γενέσιο (γέννηση) της Θεοτόκου. Εορτάζεται στις 8 Σεπτεμβρίου
 2. Εισόδια  της Θεοτόκου (η είσοδος της Θεοτόκου στα Άγια των Αγίων).  Εορτάζεται στις 21 Σεπτεμβρίου.
 3. Σύναξη της Θεοτόκου  (συγκέντρωση όλων των θαυμασίων που μας χάρισε η Θεοτόκος και τιμή σ΄ αυτήν). Εορτάζεται στις 26 Δεκεμβρίου.
 4. Σκέπη της Θεοτόκου. Εορταζόταν στην 1η Οκτωβρίου, για να θυμάται η Εκκλησία το όραμα του αγίου Ανδρέα του δια Χριστόν Σαλού, τον 6ο μ.Χ. αι. που η Θεοτόκος μέσα στη Θεία Λειτουργία έβγαλε το ωμοφόριο (μαντήλι) της και σκέπασε τον κόσμο). Εξ αιτίας της βοήθειάς της προς το ελληνικό Έθνος το 1940 μεταφέρθηκε η γιορτή της Αγίας Σκέπης την 28η Οκτωβρίου και είναι διπλή γιορτή :  Εθνική και Χριστιανική.
 5. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Εορτάζεται στις 25 Μαρτίου.
 6. Κοίμησις της Θεοτόκου. Εορτάζεται η κοίμηση (θάνατος) και μετάσταση (ένωση του σώματος και της ψυχής της άμεσα και ζωή της στον Παράδεισο) στις 15 Αυγούστου.
 7. Η παράδοση της Εκκλησίας μας εορτάζει τα “Εννιάμερα της Θεοτόκου” στις 23 Αυγούστου.

ευαγγελισμός της Θεοτόκου1